Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 42
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања 1917
Процењена година издања 1917
Опис Са насловне стране:
Швајцарска у рату
(продужење описа и швајцарски пејсажи)
Српск.....
Теме
Заробљеничка и ратничка писма
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 42
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 42
Опис Са насловне стране:
Швајцарска у рату
(продужење описа и швајцарски пејсажи)
Српск.....
Теме
Заробљеничка и ратничка писма
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум 1917
Процењени датум 1917
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније