Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 56
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања [1918]
Процењена година издања [1918]
Опис Са насловне стране:
Три шешира
Нада и Божић бата
Гроб ... мајура
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 56
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 56
Опис Са насловне стране:
Три шешира
Нада и Божић бата
Гроб ... мајура
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум [1918]
Процењени датум [1918]
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније