Колекција: Објавe
Аутор Одбор народног вијећа (Босна и Херцеговина)
Година издања 1918
Формат 60 x 41 cm
COBISS.RS ID 85477383
Језик српски (sr)
Просторна одредница http://www.geonames.org/3277605/bosnia-and-herzegovina.html
Предмет Босна и Херцеговина - Присаједињење - 1918 - Прокламације
Временска одредница 1918
Наслов Прокламација : цјелокупни народ Босне и Херцеговине без разлике вјере свечано изјављује, да Босна и Херцеговина нијесу... никада признате аустро-угарским покрајинама, него их је монархија... силом у својој власти држала, а по праву су припадале само Србији, што је и читав културни свијет приликом анексионе кризе и признао
Наслов Прокламација : цјелокупни народ Босне и Херцеговине без разлике вјере свечано изјављује, да Босна и Херцеговина нијесу... никада…
Предмет Босна и Херцеговина - Присаједињење - 1918 - Прокламације
Аутор Одбор народног вијећа (Босна и Херцеговина)
Датум 1918
Језик српски (sr)
COBISS.RS ID 85477383
Опширније