Колекција: Вјесник: званични орган српских православних црквено-школских власти у Босни и Херцеговини
Година издања 15.08.1918
Опис год. VIII, бр. 10
Збирка http://velikirat.nb.rs/collections/show/190
Наслов Вјесник (15.08.1918)
Наслов Вјесник (15.08.1918)
Опис год. VIII, бр. 10
Датум 15.08.1918
Збирка http://velikirat.nb.rs/collections/show/190
Опширније