Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 2
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања 1916
Процењена година издања 1916
Опис Са насловне стране:
О Швајцарској, почетак
Језик српски (sr)
Просторна одредница Swiss, http://www.geonames.org/2658434/swiss-confederation.html
Предмет Швајцарска
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 2
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 2
Предмет Швајцарска
Опис Са насловне стране:
О Швајцарској, почетак
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум 1916
Процењени датум 1916
Језик српски (sr)
Опширније