Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 8
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања 1917
Процењена година издања 1917
Опис Са насловне стране:
Белешке
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 8
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 8
Опис Са насловне стране:
Белешке
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум 1917
Процењени датум 1917
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније