Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 43
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања [1917]
Процењена година издања [1917]
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Садржај Садржи одељке:
Жута штампа
Одеска трговина
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 43
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 43
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум [1917]
Процењени датум [1917]
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније