Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 35
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања 1917
Процењена година издања 1917
Опис Са насловне стране:
Неопојано гробље
Салила Абак Катан
Полазак
Црна застава
Искићено гробље
Судбина
Кад је суђено
За чим жали
Српско гостољубље
Син ескадрона
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 35
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 35
Опис Са насловне стране:
Неопојано гробље
Салила Абак Катан
Полазак
Црна застава
Искићено гробље
Судбина
Кад је суђено
За чим…
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум 1917
Процењени датум 1917
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније