Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 54
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања 1918
Процењена година издања 1918
Опис Са насловне стране:
Стратегија нашег борца
Васкрсао
Сеоба Србља
Драма
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 54
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 54
Опис Са насловне стране:
Стратегија нашег борца
Васкрсао
Сеоба Србља
Драма
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум 1918
Процењени датум 1918
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније

Сродна грађа