Колекција: Дневници
Превод наслова Journal of Milorad Pavlović, book 59
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Година издања [1918]
Процењена година издања [1918]
Опис Са насловне стране:
Срби у Швајцарској
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 59
Наслов Дневник Милорада Павловића-Крпе, свеска 59
Опис Са насловне стране:
Срби у Швајцарској
Аутор Павловић, Милорад - Крпа, 1865-1957
Датум [1918]
Процењени датум [1918]
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније