Колекција: Вјесник: званични орган српских православних црквено-школских власти у Босни и Херцеговини
Година издања 01.09.1918
Опис год. VIII, бр. 11
Збирка http://velikirat.nb.rs/collections/show/190
Наслов Вјесник (01.09.1918)
Наслов Вјесник (01.09.1918)
Опис год. VIII, бр. 11
Датум 01.09.1918
Збирка http://velikirat.nb.rs/collections/show/190
Опширније