Колекција: Телеграми
Превод наслова Telegram of Davidovitch to Živojin Mišić
Сарадници прималац: Живојин Мишић
Аутор Давидовић
Опис Телеграм војводи Живојину Мишићу, који је у то време био у Ници. Тема телеграма је Мишићев пут у Лондон.

Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Просторна одредница http://www.geonames.org/2643743/london.html
Наслов Телеграм Давидовића, Живојину Мишићу
Наслов Телеграм Давидовића, Живојину Мишићу
Опис Телеграм војводи Живојину Мишићу, који је у то време био у Ници. Тема телеграма је Мишићев пут у Лондон.

Аутор Давидовић
Збирка Заоставштина Милорада Павловића- Крпе
Језик српски (sr)
Опширније