Колекција: Телеграми
Превод наслова Telegram of Živojin Mišić to Diterichs
Сарадници прималац: Дитeрихс, Михаил Константинович (Diterichs)
Аутор Мишић, Живојин
Опис Телеграм који је војвода Живојин Мишић послао генералу Дитериксу.
Збирка Легат Милорада Павловића "Крпе", архив Живојина Мишића, НБС
Језик француски (fr)
Наслов Телеграм Живојина Мишића, Дитериксу
Наслов Телеграм Живојина Мишића, Дитериксу
Опис Телеграм који је војвода Живојин Мишић послао генералу Дитериксу.
Аутор Мишић, Живојин
Збирка Легат Милорада Павловића "Крпе", архив Живојина Мишића, НБС
Језик француски (fr)
Опширније